Tuesday, June 24, 2008

東方日報 : Fiona人格受辱啃唔落

2008-06-24
薛凱琪(Fiona)早前被網友選為「人見人憎」女星第五位,嫌她衣着騎呢兼扮可愛,但Fiona不屑理會,反而最嬲是人格被屈,試過被激到勁喊一場。
Fiona、張敬軒、謝安琪(Kay)和王菀之昨日出席《拉闊變奏廳》記者會,Fiona穿藍短裙襯白外套,以斯文look現身。對於網友選她為「人見人憎」女星第五位,Fiona不在乎地說:「梗唔覺得自己騎呢同扮可愛,我最憎人哋話我扮可愛,呢啲選舉最唔會令我唔開心,只係覺得好笑,唔會mind。」
被屈勁喊
心直口快的Fiona,坦言最介意是人格被屈,她說:「最mind有啲嘢唔係真,但又畀人寫咗,影響人格,唔開心到勁喊。」Fiona自認為人nice,怎料被屈囂寸,她激動地說:「可能嗰排冇乜新聞,有篇報道作咗我喺一個食嘢地方,同公司人一齊,撞到娛樂圈人,話我講其他藝人是非,又話我好囂,踩低人哋。」
被冤枉的Fiona深深不忿地說:「我根本冇去過,睇到報道好驚訝,屈其他嘢OK,但一個人嘅人格好重要!為呢件事,我喊咗一次,嗰期好多是非,好冤枉!」
另外,張敬軒將在八月一日演出變奏廳,屆時會獻唱林憶蓮的歌曲,他坦言感到壓力很大:「憶蓮好多fans,唔排除有佢fans嚟睇。」由於憶蓮獲男同志熱捧,記者即笑指到時會有同性戀者捧場,被傳「基民」身份的軒仔笑說:「歡迎各界人士參觀指導。」

No comments: