Friday, February 22, 2013

蘋果即時 : 林憶蓮 恭碩良返港扮唔識玩咗近半個月,行李唔算多。

憶蓮一臉疲態,並請記者唔好影佢。

緊隨步出機場嘅恭碩良,推住行李,未有即時上車。

去咗買咖啡,心情好得想請埋記者飲。

早有人接機,同恭碩良擘髀走。
2013-02-22 15:42
憶蓮返港,一個人推住行李走,其實佢同恭碩良只係前後腳,同一個閘口出,但仍要扮唔識。
林憶蓮和恭碩良公開姊弟戀後,愛得很甜蜜,新年前更雙雙出發往韓國旅行 (應為美國登台),玩足半個月,今早終於返港。
早上11時40分,戴住黑超同帽子嘅憶蓮,獨自推行李車步出機場閘口;數分鐘後,恭碩良先至由同一閘口步出。兩人刻意分道揚鑣,憶蓮坐電梯時,苦苦哀求記者唔好再跟,仲話﹕「你哋唔好咁啦﹗」
之後憶蓮就行去停車場,一早有司機揸環保私家車等佢。另一邊廂嘅恭碩良就同憶蓮一樣,戴黑超同黑色衫,但未有行去停車場,只係不停講電話,又去咗買咖啡,並向記者講﹕「新年快樂!」心情大好,仲想請記者飲咖啡。

No comments: