Tuesday, February 23, 2016

林憶蓮 許志安 - 我最親愛的 情人 (中國之星 第12集)

編曲 : 倫永亮
https://www.youtube.com/watch?v=VB4uPYo6FwM

林憶蓮 崔健 + rappers - 外面的世界 [更精彩] (中國之星第12集)
https://www.youtube.com/watch?v=QhDctE6eNzw

許志安 - 當愛已成往事 (中國之星第9集)
https://www.youtube.com/watch?v=-h8yvWJ13Ec

林憶蓮 - 為你我受冷風吹 (中國之星第1集)
編曲 : 梁翹柏
https://www.youtube.com/watch?v=De1S6xJ4D8A

No comments: