Saturday, October 19, 2013

忽然一周 : 林憶蓮晒暗線


2013-10-18
中胸寶
女士打扮性感,的確特別惹人留意。不過唔係吓吓中門大開就吸引,走呢條路線係門高深學問,露得貴氣同低級只差一線。劉嘉玲透乳溝
林憶蓮晒暗線
依家甚少出席公開活動嘅林憶蓮,一身黑色打扮撐雜誌活動,皮膚滑淨到發晒光。驟眼睇,轉晒季嘅佢密實到暈,點知佢西裝內嘅喱士衫,原來暗藏事業線,閃光燈閃唔停,幾時都話物以罕為貴o架啦!

No comments: