Saturday, August 31, 2013

東方即時: 恭碩良同側田爭林憶蓮

[15:03] 2013-08-30
恭碩良在九展開騷,他在台上high爆自彈自唱,十分落力!他表示這是他今年首個騷,坦言好緊張。早前弄傷左手手腕的他表示不能長時間打鼓,並希望十一月和女友林憶蓮去歐洲開騷可以痊愈。問到女友可有捧場?他說:「佢會來,本來側田打畀我話想請Sandy做佢演唱會嘉賓,但我話唔得,佢梗係要來睇我!」

No comments: