Monday, May 16, 2011

太陽報 : 紅姑逾億元首飾閃爆


2011-05-16
兩大紅星鍾楚紅(紅姑)同林憶蓮日前現身上海,出席殿堂級珠寶品牌卡地亞假上海1933老場坊舉行嘅高級珠寶盛宴,現場展出逾兩百件、總值高達二十億元人民幣嘅頂級珠寶。
紅姑穿上Tube Dress配襯值逾億元嘅品牌首飾,包括頸鏈、耳環、手鐲、21.82克拉全美鑽石鉑金戒指同美洲豹系列晚裝手袋,閃耀全場。至於林憶蓮就佩戴品牌LOVE高級珠寶系列手鐲,喺宴會上擔任表演嘉賓,仲演繹咗多首名曲包括《至少還有你》、《夜太黑》同《鏗鏘玫瑰》等,掀起全晚高潮。

No comments: