Friday, April 12, 2019

何超儀多謝林憶蓮

2019-03-31 蘋果日報
何超儀在13歲就立志做歌手,於1993年、年僅19歲的她由成龍引薦簽台灣滾石唱片公司,由李宗盛親自監督,前途看似光明,可惜只是曇花一現。李宗盛後來為了林憶蓮離開滾石定居上海,令超儀慘變孤兒仔︰「李宗盛臨走攬攬我,叫我好好照顧自己,我老細咁就冇咗!多謝你憶蓮,因為咁樣我長大咗,真係慘!」

No comments: