Monday, March 9, 2015

恭碩良@Paco飯堂

雙向發展仲有阿Jun,佢係我心目中其中一位rock star,音樂才華毋須置疑,我仲覺得佢特別嘅氣質,大可喺影圈一展拳腳,所以就誠邀佢參與鉅片《殺破狼2》嘅演出。「我記得Paco你打電話畀我嗰陣,我都未知有第一集,做research嗰陣,我女友(林憶蓮)仲問係唔係《殺錯郎》(哄堂大笑)。後來睇咗第一集,見到有咁多action,我都好想試!

No comments: