Monday, September 3, 2018

蘋果日報 : 【狗仔出更】陪男友恭碩良睇醫生 林憶蓮反問記者:等邊個?

2018-08-02
新地郭氏家族長子郭炳湘上月喺港島深水灣道新地郭家大宅暈倒後送院,目前仍然留醫港安醫院,連日嚟都有傳媒喺醫院外守候。
今晚大約7點50分,林憶蓮同男友恭碩良揸車到港安醫院,兩人一落車之後發現有記者,即停步回頭同恭碩良講咗句,跟住就喺個背囊入面拎咗個口罩出嚟戴,恭碩良就左摷右摷先搵到個口罩,然後急急入咗醫院。大約1個鐘之後,佢哋就拖住手行出嚟,問咩事到醫院?手上拎住白色藥袋嘅恭碩良話:「你知近排天氣o架啦!入到室地方有冷氣,出面又熱,可能一冷一熱,我唔舒服,過兩日有騷要做,我把聲都變變哋,聽會失聲,咪嚟睇醫生,以免有閃失。」
臨走前,憶蓮望望醫院,反問記者:「你哋等邊個呀!」不過未等記者回答,憶蓮已經同記者講拜拜,然後急步上番車離開現場。

No comments: